Семинар за реален аикидо со Ана Врачаревиќ во Скопје!

148

Realen aikido seminar

Аикидо Федерацијата на Макаедонија-реален аикидо клубовите ЦРА Маруи и КРА Кеико го организираат традиционалниот меѓународен семинар за реален аикидо „Скопје 2015“ на 24 мај во СРЦ Кале, кој ќе почне в0 12 часот. Семинарот ќе го водат мајсторите Ана Врачаревиќ- 9 дан и Владимир Вокиќ- 7 дан.

Како технички организатори се јавуваат Дејан Чавкоски, Јордан Христовски и Влатко Мишов.