Спортска комисија: 3 години казна за дополнителен допинг тест!

129

апчиња и шпириц

Од УФЦ одлучија да ја затегнат јамката околу борците, дали позитивен допинг тест и одлуката на Спортската комисија на Невада, следува технички примерок. Комисијата направи некои промени во делот на казните кои се однесуваат на престапите на натпреварувачите.

Ако борец даде позитивен допинг тест и тој е позитивен, неговата победа автоматски ќе биде променета во пораз. Престапниците за прв пат ќе бидат лишени од натпреварите во времетраењет од 3 години, но ќе бидат лишени и од половината од надоместокот што им следува. По три престапи, Комисијата може да побара да му биде доживотно одземена лиценцата на борецот.

Правилата влегуваат во сила од 1 септември.