Резултати и видео од Комплет винг чун комбат 4

44

Го добивме видео материјалот и комплетните резултати Комплет винг чун комбат 4 што се одржа во Градски парк во Скопје. Турнирот се одржа на 5 мај.

Резултати

Форми и борби со раце (помлади младинци)

Победници : Мила Ѓорговска, Јана Арсова, Магдалена Михајлова, Николина Михалова, Михаил Видиновски и Лука Силјановски.

Змаев стап и голорака борба – младинци

Победници: Давид Наумов и Радан Станковиќ.

Оеперугс сабји, змаев стап и голорака борба – возрасни

Победници: Васил Малјановски, Владимир Поповски и Горан Бибовски.

Специјални гости со демонстрации беа Александар Арсов – инстуктор во јин јанг здружение за кинески вежби за здравје, Панче Арсов – инстуктор во теншинкан доџо аикидо клуб Дамјан Цингарски – инструктор во Аикидо клуб Хенбо.

Организатор на настанот беше сифу Мирослав Тодоровски.

https://www.facebook.com/miroslav.todorovski.54/videos/629220504155980/

https://www.facebook.com/miroslav.todorovski.54