Бокс федерациите на поранешна Југославија се договорија за Регионалната бокс лига

134

За времена Белградскиот победник во Белград беше потпишана декларација за основање на Регионална бокс лигаод странабоксерските федрации од регионот.

Декларацијата ја потпишаа овластените претставници на боксерските федерации на земјите од поранешна Југославија: Блажо Сарановиќ (Црна Гора), Благој Донев (Македонија), Иван Матковиќ (Хрватска), Ненад Боровчанин (Србија) и Миленко Томиќ (БиХ), пренесуваат срспските медиуми. Словенечкиот претставник не беше во можност да присуствува на овој историски состанок за иднината на бокс во регионот, но Бокс федерација на Словенија, дополнително го потпиша овој документ.

Федрациите се согласиле и ја потпишале Декларацијата која се јавува како потреба за воспоставувањена одржливо натпреварување на највисоко ниво на квалитет за регионот. Дефинирани насоките на меѓусебната соработка, заедничка делување и соработка, се во духот на промовирање на толеранцијата, културата на мирот и дијалогот, но и зајакнување на боксот како спорт во регионот.

Регионална лига бокс(РБЛ) на земјите од поранешна Југославијае клупско натпреварување кое ќе има заеднички тела: Надзорен одбор и Секретаријатот. Овие органи ќе имаат задача да ги обезбеди потребните програмски и логистички услови за непречено воспоставување и функционирање на регионалната лига во бокс. Надзорниот орган претставува извршен орган кој ќе го сочинуваат претседателите на сите шест земји учесници во Регионалната лига, Секретаријатот е оперативно тело кое ќе го сочинуваат секретарите на сите федерации кои ја прават оваа лига.

„Клубовите организираа регионален контроверзен клупски натпревар во 2017 година. Неколку клубови истапија во текот на натпреварувањето, а и недоволната видливост во јавноста, искричења и недоразбирања кои се случија за време на ова натпреварување и дадоа сигнал на Федерациите дека Регионалната лига е потреба и дека тие мора да бидат основачи и гарант на одржливоста“, наведува новинарот на белградски Блиц.

РБЛ ќе има ТВ партнер со регионална покриеност, како и спонзори за транспортна екипите и трошоците на функционерите.

Многу генерали по битката,бидејќи некој ја поттикна РБЛ, но нечии бизнис интереси ја уништија, притоа користејќи ги Федерациите како оружје за истерување на својот хир.