КМФМ го одржа годишното Собрание

509

Кик бокс маитаи федерацијата на Македонија (КМФМ) го одржа редовното годишно Собрание, при што едногласно се усвоени записникот од предходното Собрание, како и завршата сметна за 2018-та.

„Се разговараше за подобрувањето на меѓуклупските и меѓутренерските односи, како и за подобрување на функционирањето на КМФМ“, рече претседателот на КМФМ Дејан Митровски-Урко.

Потоа на заедничкиот ручек се разговарше за успесите во годината што изминува и за она што следува во 2020 година.

На Собранието на покана на КМФМ присуствуваше и претставник  од Агенцијата за спорт и млади искажувајќи пофални зборови за меѓусебната почит и толеранција како колектив кој постои во федерацијата.

Ipon.mk