Лиценцирање или дипломирање?

Во текот на викендот, започна  Првата и Младинската лига на Боксерска федерација на Македонија (БФМ) што се одржа во Куманово, при што се истакна проблем кој веќе долго време претставува проблем и во  другите спортски федерации во Република Македонија, лиценцирање на тренери на разни спортоски клубови.

Фокусирајќи се на БФМ, во саботата беше потврдено дека тренерите кои не се лиценцирани не можат да ја практикуваат тренерската активност (во аголот на рингот – н.з.). Потоа, постои дилема: Како се лиценцираат тренерите? Од Боксерска федерација велат со учества на три семинари организирани од нив.

Но, што вели Законот за спорт? Цитирајќи го Законот за спорт во членот 27 став 1, стручни кадри во смисла на овој Закон се лица кои имаат завршено најмалку вишо образование во областа на спортот, или стекнато лиценци добиени од соодветна меѓународна спортска асоцијација.

Во став 2 се нагласува дека спортски тренинг и натпревари на репрезентациите на државните спортски федерации можат да водат само стручни лица кои ги исполнуваат условите утврдени во ставот 1 на овој член.

Само да ве потсетам дека во согласност со Законот за спорт, формирањето на клубот, потребно е да си дипломиран во спортот, но од друга страна, федерации, тоа е степен добиени на додипломски четиригодишни студии, вреди помалку од лиценци одобрени од страна на федерации, кои се добиени со посета на најмалку три еднодневни семинари организирани од нив и со паричен надомест, во зависност од федерациите.

Не прашуваат како се организирани овие семинари и кој го учи, бидејќи тоа е сосема друга тема за дискусија.

Тука се поставува прашањето: Која е мисијата на спортски федерации и она што е мисијата на спортските студиски програми при универзитетите? Зарем не мора автоматски да се квалификувате за дипломиран тренер? Или, федерациите го губат контингентот на клиентелата?

Да не заборавиме, тие што ги изучува спортските програми во рамките на универзитетите, имаат мисија да се научат, едуцираат и да го подигнат научното ниво во областа на спортот, додека  федерациите имаат цел да го подигне квалитетот на спортот и промоција на национално и на меѓународно ниво.

Факултети за спортот треба да бидат погласни по ова прашање. Ги поканувам спортските новинари да ги истражуваат релевантните прашања и истите да ги отворат во јавна дебата.

Пишува: вон. проф. д-р. Блерим Саити

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

ПОПУЛАРНО