Стефан Димчевски e најдобар борач на Меѓународниот турнир „8 Септември“

48

Стефан Димчевски од БК Вардар е прогласен за најдобар борач на Меѓународниот турнир „8 Септември“ во Скопје во организација на Вардар.

Најдобар странски борач е претставничка од Косово, додека Стефан Станоев од Вардар е најдобар домашен борач. Најдобара борачка е Марија Спирковска од Вардар.

На турнирот учествуваа 118 борачи од Македонија, Србија и Косово.