Резултати: Државно првенство во БЏЏ (без кимоно) Д’Стронгест – Скопје, Д’Стронгест и Рутс-Охрид и Зенит најсупешни

396

Д’ Стронгест од Скопје е најуспешен клуб на Државното првенство во бразилско џиу џицу во дисциплината без кимоно кое изминатиов викенд се одржа во Куманово во организација на ФРМБЏЏ и клубот за Бразилска џиу џица „Д’Стронгест – Рутс” – Куманово. Потоа следат Д’Стронгест и Рутс од Охрид и Зенит од Скопје.

На турнирот учествуваа 7 клуба, членки на федерацијата со вкупно  101 натпреварувач кои ги постигнаа следниве резултати:

Во екипен пласман, клубовите ги постигнаа следниве резултати:

1.,,Д Стронгест‘‘ – Скопје – 201.5 поени (15 златни, 14 сребрени, 15 бронзени)

2.,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид – 94 поени (6 златни, 9 сребрени, 10 бронзени)

3.,,Зенит‘‘ – Скопје – 53.5 поени (4 златни, 2 сребрени, 5 бронзени)

4.,,Д Стронгест – Рутс‘‘ Куманово – 37 поени (3 златни, 2 сребрени, 2 бронзени)

5.,,Д Стронгест – Рутс БЏЏ‘‘ – Прилеп – 31.5 поени (3 златни, 1 сребрен, 1 бронзен)

6.,,Будо‘‘ – Велес – 19поени (1 златен, 3 сребрени, 1 бронзен)

7.,,Д Стронгест‘‘ – Аеродром – 3 поени (1 сребрен)

Поединечни резултати

Деца почетници

Девојчиња:

 1. Никита Јоновски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Елпида Ида Проја – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 3. Фани Проја – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

2012 – 2013   -30кг.

 1. Борјан Трпковски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Петар Цветановски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

2010 – 2011   -32кг.

 1. Давид Тодотовски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Јорго Проја – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

2007 – 2008   -60кг.

 1. Марко Трајановски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Филип Жежовски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
https://www.facebook.com/thestrongestmkd/videos/1715633801907446/?v=1715633801907446

Напредни:

Девојчиња:

 1. Даниела Алексовска – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Ања Чивчиристовска – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 3. Ива Богданоска – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 4. Викторија Славкоска – Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид

2010 – 2011   -32кг.

 1. Марко Татули – ,,Зенит‘‘ – Скопје
 2. Филип Митревски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

2010 – 2011   -36кг.

 1. Томи Блажевски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Марко Панчевски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 3. Максим Брчиоски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

2008 – 2009   -46кг.

 1. Макс Јоновски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Михаил Митев – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 3. Марко Ангелов – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 4. Филип Стојчевски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

2006 – 2007   -50кг.

 1. Дамјан Петровски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Даниел Тодоровски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

2006 – 2007   портокалови појаси

 1. Христијан Чолески – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 2. Марко Ристовски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 3. Александар Колевски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 4. Никола Цветановски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

Жени:

Бели појаси:

 1. Наташа Клинчарова – ,,Зенит‘‘ – Скопје
 2. Марија Мартиноска – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 3. Билјана Макрешанска – ,,Зенит‘‘ – Скопје

Плави појаси:

 1. Андријана Цветковска – Д Стронгест – Рутс‘‘ Куманово
 2. Марија Ристеска – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид

Јуниори:

13 – 14год.   –почетници

 1. Кристија Бошев – ,,Будо‘‘ – Велес
 2. Илија Амбарков – ,,Будо‘‘ – Велес
 3. Ведран Милевски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

13 – 14год.   -напредни

 1. Георги Прензоски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 2. Дамјан Соколовски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 3. Дарјан Славкоски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид

15год.    -65кг.

 1. Марко Петровски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Вања Милевски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 3. Никола Симоновски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 4. Матеј Марковски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

17год.   -70кг.

 1. Далибор Кафеџиоски – ,,Д Стронгест – Рутс БЏЏ‘‘ – Прилеп
 2. Христијан Лицев – ,,Будо‘‘ – Велес
 3. Матеј Трајковски – ,,Д Стронгест – Рутс‘‘ Куманово
 4. Блаже Стојанов – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид

17год.   -85кг.

 1. Бојан Манчевски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Андреј Марков – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 3. Даниел Зарев – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 4. Васко Довлев – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид

17год.   +90кг.

 1. Петар Петковски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Андреј Ристовски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид

Сениори бели појаси

-61.5кг.

 1. Леонардо Насески – ,,Д Стронгест – Рутс БЏЏ‘‘ – Прилеп
 2. Никола Димтриев – ,,Зенит‘‘ – Скопје
 3. Стефан Петрушевски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

-67.5кг.

 1. Владимир Дукоски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 2. Марко Ѓоковиќ – ,,Д Стронгест‘‘ – Аеродром
 3. Драган Драгомировски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

-73.5 кг

 1. Марио Здравковски – ,,Д Стронгест – Рутс‘‘ Куманово
 2. Кристијан Митров – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 3. Кристијан Илиевски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 4. Александар Петрушевски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

-79.5 кг

 1. Мартин Данев – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 2. Сергеј Костоски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 3. Никола Захов – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 4. Никола Бојовски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид

-85.5 кг

 1. Горан Бабановски – ,,Д Стронгест – Рутс БЏЏ‘‘ – Прилеп
 2. Наумче Трајкоски – ,,Д Стронгест – Рутс БЏЏ‘‘ – Прилеп
 3. Филип Петкоски – ,,Д Стронгест – Рутс БЏЏ‘‘ – Прилеп
 4. Виктор Нестороски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид

-91.5 кг

 1. Марио Аврамоски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 2. Ален Марков – ,,Будо‘‘ – Велес

+97.5 кг

 1. Алмедин Колашинац – ,,Зенит‘‘ – Скопје
 2. Чедо Димоски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид

Сини појаси

-67.5 кг

 1. Андреј Стојановски – ,,Д Стронгест – Рутс‘‘ Куманово
 2. Антонио Дамјаноски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

-73.5кг.

 1. Ерџан Амит – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Марко Стаменовски – ,,Д Стронгест – Рутс‘‘ Куманово

-79.5 кг

 1. Александар Поповиќ – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Илија Спасески – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 3. Бојан Шаламанов – ,,Зенит‘‘ – Скопје
 4. Мартин Мицески – ,,Зенит‘‘ – Скопје

-91.5 кг

 1. Илија Аврамоски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 2. Никола Протуѓеров – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 3. Филип Атанасоски – ,,Зенит‘‘ – Скопје

Апсолутна категорија:

Жени:

1.Ева Илиевска – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје

2.Менка Стојаноска – ,,Зенит‘‘ – Скопје

3.Марија Ристеска – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид

3.Андријана Цветковска –

Мажи:

Бели појаси:

 1. Алмедин Колашинац – ,,Зенит‘‘
 2. Марио Здравковски – ,,Д Стронгест – Рутс‘‘ Куманово
 3. Владимир Дукоски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 4. Никола Димитриев – ,,Зенит‘‘

Плави појаси + напредни:

 1. Стефан Пецевски – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје
 2. Илија Аврамоски – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 3. Никола Протуѓеров – ,,Д Стронгест & Рутс‘‘ – Охрид
 4. Ерџан Амит – ,,Д Стронгест‘‘ – Скопје