Пролетер и Сеишин најуспешни на Државното џудо првенство во јуниори и пионери!

Proleter vo Bitola na DP
Пролетер – Прилеп

 

Вчера во Битола се одржа Државното првенство за јуниори и јуниорки и за пионери пионерки. Кај јуниорите и јуниорките најмногу први местра има Проелетер -5, потоа следуваат Миоки – 4, Ипон – 3, Сеишин -2 и Пелистер-1, каде што учествуваа 43 натпреварувачи,од кои 18 во женска и 28 во машка конкуренција.

Кај пионерите и пионерките Сеишин и Пролетер имаат по четири титули, Ипон три, Пелистер и Миоки по две и Дрим и Преспа по една.

Во оваа конкуренција имаше 69 натпреварувачи, од кои 18 во женска и 51 во машка.

На државното првенство судиската комисија работеше по новите правила на EJU и IJF и се работеше со новиот care систем.

Две дипломи не се доделени поради тоа што категоријата имаше по еден натпреварувач, и тоа кај пионерите: Христина Дескова (-57 кг) – Миоки и Бојан Пашоски (-73 кг) – Сеишин.

Очигледно е дека конкуренцијата во неколку категории е многу слаба,а во некои нема и натпреварувачи, што е загрижувачки. Тоа значи дека ќе има големо осипување во сениорска конкуренција. Затоа ќе мора да се работи на популризација на џудо спортот.

јуниориdzudo postrojuvanje na DP Bitola

-55 кг

1.Мартин Тодорчески – Сеишин

2.Леонардо Насески – Сеишин

  1. Фламур Исмаили – Чегране

3.Миле Плачков – Кожувчанка

-60 кг

1.Борче Ангелов – Пролетер

2.Симеон Гешоски – Пролетер

3.Ангел Ангелов – Ипон

  1. Стефан Бојаџиев – Пелистер

-66 кг

1.Владимир Стојановски – Пролетер  borba dzudo na DP vo Bitola

2.Александар Ангелов – Миоки

  1. Александар Апостолски – Сеишин

3.Мердан Арифи – Ипон

-73 кг

1.Артан Рушити –Ипон

2.Марко Паноски – Пролетер

3.Александар Петрески – Сеишин

3.Мердан Арифи – Ипон

-81 кг

JUDO pELISTER NA DRZAVNO PRVENSTVO
Пелистер – Битола

1.Садик Касамовски – Ипон

2.Сулејман Лутфиу – Чегране

3.Никола Богоески – Кожувчанка

3.Дејан Петрески – Дрим

-100 кг

1.Филип Макаловски-Пелистер

2.Мирослав Трајков – Кожувчанка

+100 кг

1.Ариф Сејди – Ипон

2.Сеат Бајрами и Ипон

Јуниорки

-44 кг

1.Сара Велевска – Пролетер dzudo DP opsto site

2.Татјана Петковска – Пелистер

-52 кг

1.Наталија Динова – Миоки

2.Ивана Никодиноска – Миоки

-57 кг

1.Берна Шерифовска – Миоки

2.Александра Макеска – Пролетер

-63 кг

1.Барбара Башеска – Пролетер

2.Магдалена Бојаџиска – Миоки

Барбара Башеска
Барбара Башеска

3.Наталија Ризова – Кожувчанка

3.Христина Ковилоска – Сеишин

-70 кг

  1. Анастасија Качаниклик – Миоки

2.Анстасија Иванова – Миоки

-78 кг

1.Ангела Велковска – Миоки

2.Стефани Ивановска – Миоки

3.Стефани Петреска – Сеишин

Пионери

-34 кг

1.Андреј Симоноски – Дрим

2.Марко Тодорчески – Сеишин

3.Андреј Вељаноски – Дрим

3.Божидар Донески – Дрим

-38 кг

1.Бојан Синадиноски – Сеишин

2.Валентин Цаневски – Пролетер Dzudo zafat na DP

3.Георгиј Магдески – Сеишин

3.Еријон Мехмети – Ипон

-42 кг

1.Резарт хусеини – Ипон

2.Гоце Ристески – Пролетер

3.Никола Томески – Пролетер

3.Давид Спиркоски – Пролетер

-46 кг

1.Јорданчо Горгиоски – Пролетер

2.Ветон Ајдинов – Ипон

3.Лиринд Тахири – Чегране

3.Далибор Кфаеџиоски – Кожувчанка

-50 кг

1.Хамза Јашари – Ипон

  1. Димитар Тасевски – Преспа
  2. Трајче Најдовски – Кожувчанка

3.Христијан Тодев – Дрим

-55 кг

1.Христијан Рајков – Пелистер

2.Александар Митревски – Преспа

3.Христијан Глигороски – Дрим

3.Арбр Реџепи – Ипон

-60 кг

1.Кристијан Тошески – Сеишин

2.Бошко Макаловски – Пелистер

-66 кг

1.Еди Шерифовски – Миоки

2.Андреј Чакаровски – Дрим

3.Давид Везенкоски – Сеишин

3.Себајдин Алиу – Чегране

-73 кг

1.Бојан Пашоски – Сеишин

+73 кг

1.Иван Крстевски – Пролетер

2.Јован Најдовски – Сеишин

  1. Марио Цинцароски – Сеишин

3.Валмир Исеини – Чегране

Пионерки

-32 кг

1.Фросина Петкоска – Пелистер

2.Ангела Боровичанин – Преспа

-36 кг

1.Јана Величковска – Преспа

2.Емилија Поповска – Преспа

-40 кг

1.Румејса Фејзула – Ипон

2.Михаела Милошева – Сеишин

-44 кг

1.Теодора Димеска – Пролетер

2.Стрефана Џамбазовска – Сеишин

3.Розе Мијалкова – Кожувчанка

-52 кг

1.Марија Томеска – Пролетер

2.Михаела Пешталеска – Сеишин

3.Натали Димоска – Пролетер

-57 кг

1.Христина Дескова – Миоки

+63 кг

1.Александра Ристеска – Сеишин

2.Ристенче Јаневска – Кожувчанка

3.Аниса Сулјемани – Ипон

3.Драгана Младеновска – Преспа

 ipon.mk/В.Д.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

ПОПУЛАРНО