Пеливанска борба во 1916 година во Гостивар

119

pelivani-gostivar-1916-g

Фотографија која сведочи дека борењето на нашиве простори било популарно и пред 100 години.

Во центарот на Гостивар се одржал пеливански турнир во 1916 година кој бил пропратен од многу гледачи.