Федор Емилијаненко или Жан-Клод ван Дам е посилен на рака?!

157

Федори Жан-Клод ван Дам

Кој е посилен, Федор Емилијаненко или Жан-Клод ван Дам?!

Тие во еден ресторан си ги испробаа силите, однсно мускулите, пред мала и одбрана екипа.

Резултатот не се објавува, чекаат да се подигне коефициентот во кладилниците, за некој да заработи повеќе пари!