Катерина Бошковска е избрана за претседател на Џиу џицу федерацијата на Македонија

534

На вчерашното Собрание на Џиу џицу федерацијата на Македонија во хотелот „Изгрев” во Штип беше избрано новото раководство на Федерацијата за наредните четири години.

За претседател е избрана Катерина Бошковска, магистер по економија, со завршено образование во Германија, зборува три јазици – германски, англиски и албански. Таа е член и основоположник на Федерацијата, носител на црн појас 1 дан во џиу џицу. Директор во ЈП ” Комунална хигиена” – Скопје.

За потпретседател е избран Виктор Велинов, дипломиран правник, угледен бизнисмен од Штип, во фирма која вработува околу 100 луѓе, плус Агенција за обезбедување, зборува два јазика, италијански и англиски. И тој е член основоположник на Федерацијата, носител на масјторски појас 2 сан во џиу џицу.

Генерален секретар Ицо Колевски – дипломиран правник, угледен адвокат од Скопје, зборува два јазика, англиски и унгарски, во Федерацијата е од самото основање.
Спортски директор Александар Ацевски, магистер за безбедност, член основоположник и идеен творец на Федерацијата, претседател на комисијата за полагање повисоки појаси, селектор на репрезентација, зборува англиски јазик, вработен во „Водовод”- Скопје.

На Собранието се донесени повеќе заклучоци, седум правилници за работа, формирани се две комисии – Дисциплинска и Комисија за жалби.

Исто така за претседател на судиска комисија е избран Христијан Јованов од Штип, кој во моментов има национална А лиценца.

Исто така започната е постапка за прием на нов клуб во Федерацијата.