Европски универзитетски игри се откажани, требаше да се одржат во јули во Белград

151

Петите Европски универзитетски игри што требаше да се одржат од 17 до 24 јули 2021 година во Белград, Србија, се откажани.

Новиот тремин за нивно одржување дополнително ќе биде објавен. Откажувањето е направено поради моменталната состојба со ковид пандемијата во европски рамки.